hr
+385 99 525-8911
information@rijeka-airport.hr
-->

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015, 69/2022) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacija.

Pravo na pristup informacija i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva pisanim putem na adresu:

Zračna luka Rijeka d.o.o.

Hamec 1


51513 Omišalj
Zračna luka RIjeka d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
određena je sukladno kriterijima iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu
na pristup informacijama (u prilogu).

Zakoni:

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015, 69/2022)

- Zakon o zračnim lukama (NN 19/1998, 14/2011, 78/2015)


- Zakon o zračnom prometu (NN 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014)Obrasci (u prilogu):


- Zahtjev za pristup informacijama


- Zahtjev za ponovnu uporabu inforamacija

- Zahtjev za dopunu ili ispravke informacija


Službenik za informiranje Zračne luke Rijeka:

Nataša Tomić

e-mail: ntomic@rijeka-airport.hr

Oglasi
Partneri