hr
+385 99 525-8911
information@rijeka-airport.hr
-->

Misija i vizija


MISIJAMisija Zračne luke Rijeka je ispunjenje značajne društvene uloge u zadovoljenju potrebe zajednice za raspolaganjem odgovarajućom infrastrukturom i najvišom razinom kvalitete iskustva koja omogućava siguran i redovit promet ljudi i roba zračnim putem uz kontinuirano povećanje kvalitete usluge i zadovoljstva korisnika.

VIZIJAVizija Zračne luke Rijeka je biti konkurentna međunarodna zračna luka sa cjelogodišnjim redovitim i čarter prometom koja udovoljava svim modernim zahtjevima zračnog prijevoza; aktivan, pouzdan i siguran sudionik turističkog prometa regije te aktivan sudionik u stvaranju održivog razvoja i prosperiteta Primorsko-goranske županije i šire regije.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI ZA NAREDNO RAZDOBLJEPolazište za definiranje ciljeva poslovanja je misija i vizija Zračne luke Rijeka, dok se godišnjim planovima poslovanja definiraju ciljevi koji služe za usmjeravanje i detaljno planiranje aktivnosti tijekom godine.  Opći ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka su:


 • Rast prometa zrakoplova, putnika i tereta

 • Kvaliteta usluge

 • Razvoj infrastrukture

 • Sigurnost i zaštita zračnog prometa

 • Edukacija zaposlenika

 • Zaštita okoliša  Posebni ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka u narednom razdoblju su:


 • Preobrazba Zračne luke Rijeka u zračnu luku dostupnu svim korisnicima zračnog prijevoza kroz H24 tijekom cijele godine uz konstantnu povezanost sa ostalim vidovima transporta i mrežom zračnih luka u svijetu.

 • Integriranje u međunarodni sustav zračnog prometa poštujući sva ograničenja s obzirom na specifikum međunarodnog graničnog prijelaza.


 • Integriranje kao jedan od nosioca razvoja u prometni pravac PGŽ-a.

 • Osiguranje pozicije za razvoj Zračne luke Rijeka kroz integriranje u prostorne planove i strateške programe na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini.

 • Osiguranje kontinuiranog održavanja i razvoja infrastrukture, opreme i znanja u cilju osiguravanja rigoroznih minimuma kvalitete funkcioniranja istih ispred Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske agencije za sigurnost zračnog prometa.

 • Osiguranje kontinuiranog rasta prometa (povećanje broja zračnih prijevoznika, povećanje broja destinacija, povećanje broja rotacija) i održivog razvoja Zračne luke poštujući utjecaj iste na okoliš.

 • Vođenje poslovanja tvrtke pažnjom dobrog gospodarstvenika za sigurno, učinkovito i redovito opsluživanje korisnika.

 • Racionalizacija poslovanja Društva kroz kadrovsku reorganizaciju i prekvalifikaciju, dodatne edukacije i osposobljavanje za rad na više radnih mjesta iste složenosti poslova.

OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI
  Osnovne organizacijske vrijednosti Zračne luke Rijeka su:


 • Društvena odgovornost

 • Profesionalnost

 • Etičnost

 • Sigurnost i zaštita

OSNOVNI PRINCIPI U ODNOSU S TREĆIM STRANAMA
  Odnos Zračne luke Rijeka s trećim stranama temelji se na slijedećim postavkama:


 • Zakonitost u radu i postupanjima u svim segmentima poslovanja

 • Transparentnost

 • Kvaliteta usluge i zadovoljstvo korisnika


Oglasi
Partneri