Kontakti

UPRAVA
E-mail: headoffice@rijeka-airport.hr
Tel: ++385 51 842 040
KOMERCIJALNI ODJEL

E-mail: commercial@rijeka-airport.hr
Tel: ++385 51 545 228
Fax: ++385 51 841 337

 

 

 

OPERATIONS

E-mail: operations@rijeka-airport.hr
Tel: ++385 51 841-235
Fax: ++385 51 841-236


INFORMATION

E-mail: information@rijeka-airport.hr
Tel: ++385 51 841 222
Tel: ++385 51 842 040
Fax: ++385 51 842 032

 

 
 

Zračna luka Rijeka je društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu. Upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040136755, OIB 37940245720. Temeljni kapital od 144.203.100,00 kn uplaćen je u cijelosti. Uprava: direktor Društva Tomislav Palalić. Žiro račun 2402006-1100388252 Erste&Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka.