++385 51 841-222
information@rijeka-airport.hr
AERODROM RIJEKA U srcu Europe
Turističko područje Više od 100 hotela u krugu od 50 km
  • Lak i jednostavan prilaz zračnoj luci
  • Brzo i učinkovito opsluživanje zrakoplova i putnika

Putnici sa posebnim potrebama

U putničkoj zgradi na info pultu se putnik može prijaviti i bit će mu osigurana sva potrebna pomoć od prijave na let do ulaska u zrakoplov.

Osobe oštećena sluha i vida, osobe s poteškoćama u kretanju i putnici na nosilima imaju prednost prilikom registracije na let te osiguranu pratnju djelatnika Zračne luke Rijeka.

Osobama s poteškoćama u kretanju i putnicima na nosilima pratnja je osigurana do izlaza.
Partneri