hr
++385 51 841-222
information@rijeka-airport.hr
-->

Propisi

Propisi:
Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14)
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN132/98, 63/08, 134/09, 94/13)
Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN 19/98, 20/00, 51/13)
Zakon o zračnim lukama (NN 19/98, 14/11, 78/15)

NAREDBA O IZMJENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 76/18)
PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA (NN 32/18)
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROSTOROM (NN 32/18)
NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 108/17)
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU LETOVA INOZEMNIH ZRAKOPLOVA U HRVATSKOM ZRAČNOM PROSTORU (NN 50/2017)
NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 28/17)

Svi objavljeni Ugovori i Pravilnici  nalaze se u računovodstvu Zračne Luke Rijeka.
Sudski registar – Podaci o poslovnom subjektu Zračna luka Rijeka d.o.o.:
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:040136755

Akti Društva:
Poslovnik o radu Nadzornog odbora
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora   

Pravilnik o radu
1 Pravilnik o radu 2004
2 Pravilnik o dopuni pravilnika od 27-04-2009
3 IiD Pravilnika o radu od 24-07-2012.pdf
4 IiD Pravilnika o radu od 26-01-2018.pdf
5 IiDPravilnika o radu od 27-04-2018.pdf
6 IiD Pravilnika o radu od 16-08-2018.pdf
7 IiD Pravilnika o radu 19-12-2018.pdf
8 IiD Pravilnika o rad od 05-07-2019.pdf

Pravilnik o sistematizaciji poslova
1. PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI POSLOVA od 27-07-2007.pdf
2 Pravilnik o dopuni Pravilnika o sistematizaciji poslova 27-04-2009.pdf
4. IiD Pravilnika o sistematizaciji poslova 24.07.2012.pdf
5. IiD Pravilnika o sistematizaciji poslova od 03.01.2014...pdf
6. IiD pravilnika o sistematizaciji poslova 18.08.2014.pdf
7. IiD Pravilnika o sistematizaciji poslova 16.03.2015..pdf
8. IiD Pravilnika o sistematizaciji poslova od 26.01.2018..pdf
9. IiD Pravilnika o sistematizaciji poslova od 06.04.2018.pdf
10. IiD Pravilnika o sistematizaciji poslova od 27.04.2018..pdf
11. IiD Pravilnika o sistematizaciji poslova od 16.08.2018.pdf
12. IiD PRAVILNIKA O SISTEMARIZACIJI OD 19.12.2018.pdf
13. IiD Pravilnika o sistematizaciji od 06.02.2019.pdf
14. IiD Pravilnika o sistematizaciji od 06.05.2019.pdf
15. IiD Pravilnika o sistematizaciji od 04.07.2019..pdf

Partneri