hr
++385 51 841-222
information@rijeka-airport.hr
-->

Propisi

Propisi:
Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14)
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN132/98, 63/08, 134/09, 94/13)
Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN 19/98, 20/00, 51/13)
Zakon o zračnim lukama (NN 19/98, 14/11, 78/15)

NAREDBA O IZMJENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 76/18)
PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA (NN 32/18)
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROSTOROM (NN 32/18)
NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 108/17)
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU LETOVA INOZEMNIH ZRAKOPLOVA U HRVATSKOM ZRAČNOM PROSTORU (NN 50/2017)
NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA (NN 28/17)


Sudski registar – Podaci o poslovnom subjektu Zračna luka Rijeka d.o.o.:
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:040136755

Akti Društva:
Poslovnik o radu Nadzornog odbora
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora


Partneri