hr
+385 99 525-8911
information@rijeka-airport.hr
-->

Propisi

Propisi:

Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14)

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN132/98, 63/08, 134/09, 94/13)

Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN 19/98, 20/00, 51/13)

Zakon o zračnim lukama (NN 19/98, 14/11, 78/15)

Pravilnik o aerodromima  (NN 100/2019)


Svi objavljeni interni Ugovori i Pravilnici  nalaze se u pismohrani Zračne Luke Rijeka.
Sudski registar – Podaci o poslovnom subjektu Zračna luka Rijeka d.o.o.:
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:040136755


Akti Društva: 

1. Poslovnik o radu Nadzornog odbora


  • Pravilnik o sistematizaciji poslova:

Pravilnik o sistematizaciji poslova od 03.04.2020.

Arhiva:


Pravilnik o zaštiti na radu:

1. Pravilnik o zaštiti na radu 25.08.1997.

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu 4.7.2005.

Oglasi
Partneri