hr
++385 99 525-8911
information@rijeka-airport.hr
-->

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacija.

Pravo na pristup informacija i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva pisanim putem na adresu:Zračna luka Rijeka d.o.o.

Hamec 1

51513 OmišaljZakoni:

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015)

- Zakon o zračnim lukama (NN 19/1998, 14/2011, 78/2015)

- Zakon o zračnom prometu (NN 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014)Obrasci:

- Zahtjev za pristup informacijama

- Zahtjev za ponovnu uporabu inforamacija

- Zahtjev za dopunu ili ispravke informacija

Službenik za informiranje Zračne luke Rijeka:

Nataša Tomić

e-mail: ntomic@rijeka-airport.hr

Tel: +385 842 040
Partneri