hr
++385 99 525-8911
information@rijeka-airport.hr
-->

Parking

Parkiralište ispred terminala Zračne luke Rijeka d.o.o. u njezinom je vlasništvu, te je ponašanje njegovih korisnika definirano Pravilnikom o korištenju parkirališnog prostora i stajališta na Zračnoj luci Rijeka. Parkiranjem vozila na parkirališnom prostoru ili stajalištu Zračne luke Rijeka smatrat će se da je korisnik parkirališnog prostora i stajališta prihvatio sve opće i druge uvjete utvrđene ovim Pravilnikom.

Cijenici usluga korištenja parkirališnog prostora i stajališta na Zračnoj luci Rijeka nalaze se niže.
Partneri