hr
+385 99 525-8911
information@rijeka-airport.hr
-->

Misija i vizija

MISIJA

Misija Zračne luke Rijeka je ispunjenje značajne društvene uloge u zadovoljenju potrebe zajednice za raspolaganjem odgovarajućom infrastrukturom i najvišom razinom kvalitete iskustva koja omogućava siguran i redovit promet ljudi i roba zračnim putem uz kontinuirano povećanje kvalitete usluge i zadovoljstva korisnika.VIZIJA

Vizija Zračne luke Rijeka je biti konkurentna meñunarodna zračna luka sa cjelogodišnjim redovitim i čarter prometom koja udovoljava svim modernim zahtjevima zračnog prijevoza; aktivan, pouzdan i siguran sudionik turističkog prometa regije te aktivan sudionik u stvaranju održivog razvoja i prosperiteta Primorsko-goranske županije i šire regije.OPĆI I POSEBNI CILJEVI ZA NAREDNO RAZDOBLJE

Polazište za definiranje ciljeva poslovanja je misija i vizija Zračne luke Rijeka, dok se godišnjim planovima poslovanja definiraju ciljevi koji služe za usmjeravanje i detaljno planiranje aktivnosti tijekom godine.Opći ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka su :

1. Rast prometa zrakoplova, putnika i tereta

2. Kvaliteta usluge

3. Razvoj infrastrukture 

4. Sigurnost i zaštita zračnog prometa

5. Edukacija zaposlenika

6. Zaštita okolišaPosebni ciljevi poslovanja Zračne luke Rijeka u narednom razdoblju su:

1. Preobrazba Zračne luke Rijeka u zračnu luku dostupnu svim korisnicima zračnog prijevoza kroz H24 tijekom cijele godine uz konstantnu povezanost sa ostalim vidovima transporta i mrežom zračnih luka u svijetu.

2. Integriranje u meñunarodni sustav zračnog prometa poštujući sva ograničenja s obzirom na specifikum meñunarodnog graničnog prijelaza.

3. Integriranje u domaći sustav redovitog zračnog prometa kroz model PSO-a u volumenu od najmanje 700 letova godišnje.

4. Integriranje kao jedan od nosioca razvoja u prometni pravac PGŽ-a.

5. Osiguranje pozicije za razvoj Zračne luke Rijeka kroz integriranje u prostorne planove i strateške programe na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini.

6. Osiguranje kontinuiranog održavanja i razvoja infrastrukture, opreme i znanja u cilju osiguravanja rigoroznih minimuma kvalitete funkcioniranja istih ispred Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo i Europske agencije za sigurnost zračnog prometa.

7. Osiguranje kontinuiranog rasta prometa (povećanje broja zračnih prijevoznika, povećanje broja destinacija, povećanje broja rotacija) i održivog razvoja Zračne luke poštujući utjecaj iste na okoliš.

8. Vođenje poslovanja tvrtke pažnjom dobrog gospodarstvenika za sigurno, učinkovito i redovito opsluživanje korisnika.

o Racionalizacija poslovanja Društva kroz kadrovsku reorganizaciju i prekvalifikaciju, dodatne edukacije i osposobljavanje za rad na više radnih mjesta iste složenosti poslova.OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

Osnovne organizacijske vrijednosti Zračne luke Rijeka su:

1. Društvena odgovornost

2. Profesionalnost

3. Etičnost

4. Sigurnost i zaštitaOSNOVNI PRINCIPI U ODNOSU S TREĆIM STRANAMA

Odnos Zračne luke Rijeka s trećim stranama temelji se na slijedećim postavkama:

1. Zakonitost u radu i postupanjima u svim segmentima poslovanja 

2. Transparentnost

3. Kvaliteta usluge i zadovoljstvo korisnika

Oglasi
Partneri