hr
++385 51 841-222
information@rijeka-airport.hr
-->

Javna nabava

Sukladno članku 7. i 343. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Zračna luka Rijeka spada u sektorske naručitelje te je temeljem istoga obveznik provođenja Zakona o javnoj nabavi za nabavu:

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna (bez PDV-a)

b) radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna (bez PDV-a)
Partneri