hr
+385 99 525-8911
information@rijeka-airport.hr
-->

Cjenik usluga

Zračna luka Rijeka pruža osnovne aerodromske usluge aviokompanijama, te ostalim korisnicima njezine infrastrukture.

Osnovne aerodromske usluge su:

  1. - usluge slijetanja i uzlijetanja zrakoplova

  2. - usluge osvjetljenja

  3. - usluge boravka (parkiranja) zrakoplova


  4. - usluge prihvata i otpreme zrakoplova

  5. - usluge noćnog prihvata i otpreme zrakoplova

  6. - usluge putničkog servisa

Naknade za navedene usluge navedene su u Cjeniku osnovnih usluga niže, koji je na snazi od 2009.g. Od 9.7.2019. na snagu stupa novi Cjenik reguliranih naknada.

Za uvođenje redovitih linija, te dugogodišnja partnerstva Zračna luka Rijeka omogućava odobrenje dodatnih popusta sukladno Politici popusta na osnovne aerodormske usluge.

Osim navedenih osnovnih usluga, Zračna luka Rijeka pruža i ostale aerodromske usluge na zahtjev, a popis kojih se nalazi u Cjeniku ostalih aerodromskih usluga, primjenjivom od 2017.g.Osim navedenih usluga, Zračna luka Rijeka pruža i usluge zakupa poslovnih i oglasnih prostora u pristanišnoj zgradi, kao i različite promocije i načine oglašavanja. Informacije o navedenim naknadama dosupne su upitom na sljedeće kontakte:

tel: +385 99 525 8911

e-mail: commercial@rijeka-airport.hrOglasi
Partneri