hr
++385 51 841-222
information@rijeka-airport.hr
-->

Bus

Organizirani shuttle prijevoz vozi iz/za Rijeku, Kraljevicu, Omišalj i Crikvenicu. Mjesečni raspored vožnji možete pronaći niže. Cijene navedenih transfera su:

Zračna luka Rijeka - Rijeka (i obratno): 50,00kn (jedan smjer) (STANICA NA JELAČIĆEVOM TRGU 3!)
Zračna luka Rijeka - Crikvenica (i obratno): 40,00kn (jedan smjer)*
Zračna luka Rijeka - Kraljevica (i obratno): 30,00kn (jedan smjer)
Zračna luka Rijeka - Omišalj (i obratno): 20,00kn (jedan smjer)

*Putnici su obvezni putne karte za shuttle prijevoz na relaciji Crikvenica – Zračna luka Rijeka kupiti najkasnije 30 minuta prije zakazanog polaska prema rasporedu. U slučaju da karte nisu kupljene u navedenom dozvoljenom vremenu, Zračna luka Rijeka zadržava pravo kašnjenja od zakazanog polaska prema rasporedu.

Ponašanje bus korisnika na Zračnoj luci Rijeka definirano je Pravilnikom o korištenju parkirališnog prostora i stajališta na Zračnoj luci Rijeka.

Partneri